contacte
estudi
taller

Tallers Creatius La Iera

Cartells / Desplegables

Any: 2022

Client: La Iera, Associació de Creadors de la Garrotxa

Campanya de comunicació per a l’Associació de Creadors de la Garrotxa. Creació d’imatge dels cicles creatius. Els tallers que s’ofereixen als ciutadans volen potenciar l’experiència dels oficis artesans i promoure la seva valorització dins la zona del Nucli Antic d’Olot. Es va idear un format vertical a dues cares que servís com a cartell per als aparadors de les botigues i que es trobés també plegat a 4 cossos com a quadríptic. Per tal de reforçar el missatge del treball manual es varen treballar amb traços que recordessin les pinzellades manuals amb colors de tinta plana fluorescents. Aquests traços canvien de color en funció de l’edició, així doncs en la primera es va fer servir el color taronja i en la segona el color verd. En edicions següents es podrà continuar jugant amb altres colors per indiciar que es tracten d’edicions diferents de tallers. Les icones que acompanyen els textos explicatius de cada taller són fets especialment per aquesta campanya.